Станете дистрибутор

Форма за регистрация на оторизиран дистрибутор / агент

Име на компанията (печат   Държава  
Адрес  
Тел   Факс   Уебсайт  
Ранг   Регион на продажбите   Задача за продажби  
Финансов статус
Регистриранкапитал          Оперативни фондове  
АдресТел  
Банка и сметка   Идентификационен номер на данъкоплатеца  
Оборот през последните три години  2014 2015 2016  
       
Броят на служителите
Общо персонал Мениджър Продавач Техник Други
         
Информация за компанията
Офис зона   Имоти Самоизграждане 口 Наем 口
Покажи магазин Да 口 Не 口 ■ площ Имоти Самоизграждане 口 Наем 口
Директор и контакт
Управител   Главен   Бизнес / покупка  
Продукт
Тип Марка и модел Продажба през миналата година Режим на продажби
       
       
Профил на компанията 

ПрикрепетеСвързано удостоверение за регистрация на предприятие; ИД фотокопие на законния представител

Изпратете ни имейл: Ecubmaker@zd3dp.com